જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (24-04-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જસદણ Jasdan Apmc Rate 24-04-2024

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 24-04-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 380થી રૂ. 650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 370થી રૂ. 480 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 421 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1055થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2560 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1272 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1505 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1098 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2988 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (22-04-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 925 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4325 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1298 સુધીના બોલાયા હતા.

આંબલીના બજાર ભાવ રૂ. 150થી રૂ. 150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કળથીના બજાર ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 1850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 990 સુધીના બોલાયા હતા. સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 766થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan Apmc Rate):

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ13501500
ઘઉં ટુકડા380650
ઘઉં350580
બાજરો370480
જુવાર400900
મકાઈ300421
મગ10501700
ચણા11801221
વાલ11001800
અડદ10551800
ચોળા10002560
તુવેર13502200
મગફળી જાડી10001272
સીંગદાણા12001505
સીંગફાડા14001400
એરંડા9001098
તલ કાળા20002988
તલ15002600
રાઈ9301100
મેથી700925
જીરું38004,325
ધાણા10001500
મરચા સૂકા7506000
વરિયાળી10001298
આંબલી150150
કળથી18501850
સુવા850990
સોયાબીન766850
જસદણ Jasdan Apmc Rate 24-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment