જીરૂના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (01-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 01-05-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 30-04-2024, મંગળવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3850થી રૂ. 4490 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4481 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4310 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4480 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3400થી રૂ. 4501 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2640થી રૂ. 4280 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 4500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3820થી રૂ. 4351 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3790થી રૂ. 4375 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 4300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4250થી રૂ. 4251 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3750થી રૂ. 4345 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 3801 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3760થી રૂ. 4440 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3900થી રૂ. 4255 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3625થી રૂ. 4225 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3901થી રૂ. 4242 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3920થી રૂ. 4355 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં કેટલો વધારો થયો? જાણો આજના (30-04-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4194 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4545 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4105 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4001થી રૂ. 4560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 6020 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3950થી રૂ. 4581 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3186થી રૂ. 4336 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 4250 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3300થી રૂ. 3400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 4223 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સમી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4550 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 01-05-2024):

તા. 30-04-2024, મંગળવારના  બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ38504490
ગોંડલ30004481
જેતપુર38004310
બોટાદ30004480
વાંકાનેર34004501
અમરેલી26404280
જસદણ36004500
જામજોધપુર38204351
જુનાગઢ37904375
સાવરકુંડલા23004300
તળાજા42504251
મોરબી37504345
રાજુલા38003801
બાબરા37604440
ઉપલેટા39004255
પોરબંદર36254225
ભાવનગર39014242
જામખંભાળિયા39204355
ભેંસાણ30004194
દશાડાપાટડી40004545
લાલપુર40004105
હળવદ40014560
ઉંઝા36006020
હારીજ39504581
ધાનેરા31864336
થરા38004750
દીયોદર25004250
બેચરાજી33003400
સાણંદ42004223
સમી40004550
જીરૂ Jiru Price 01-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment