તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (01-05-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સફેદ તલ Tal Price 01-05-2024

સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 30-04-2024, મંગળવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2350થી રૂ. 2650 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 2621 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2205થી રૂ. 2775 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2525 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2631થી રૂ. 2640 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 2856 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2475 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2250થી રૂ. 2570 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 2701 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2375થી રૂ. 2621 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2385થી રૂ. 2702 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2240થી રૂ. 2439 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2462થી રૂ. 2463 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2501 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2850 સુધીના બોલાયા હતા.

કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2196થી રૂ. 2502 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2099થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તલના ભાવમાં નરમાઈનો માહોલ; જાણો આજના (30-04-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2460 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2390થી રૂ. 2585 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલ Tal Price 01-05-2024

કાળા તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 30-04-2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2970થી રૂ. 3250 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 3055 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 3201થી રૂ. 3202 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2991થી રૂ. 2992 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2980થી રૂ. 2981 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 290થી રૂ. 3176 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા.

.સફેદ તલ ના બજાર ભાવ (Safed Tal Price 01-05-2024):

તા. 30-04-2024, મંગળવારના  બજાર સફેદ તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ23502650
ગોંડલ20012621
અમરેલી22052775
બોટાદ21002525
સાવરકુંડલા26312640
ભાવનગર26002856
વાંકાનેર21002475
જેતપુર22502570
જસદણ27002701
વિસાવદર23752621
મહુવા23852702
જુનાગઢ22402439
મોરબી24622463
રાજુલા22002501
માણાવદર25002850
કોડીનાર22002560
ધોરાજી21962502
પોરબંદર20992100
હળવદ21002400
ભેંસાણ18002460
તળાજા23902585

કાળા તલ ના બજાર ભાવ (Kala Tal Price 01-05-2024):

તા. 30-04-2024, મંગળવારના  બજાર કાળા તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ29703250
અમરેલી24003055
રાજુલા32013202
તળાજા29912992
જસદણ15002550
મહુવા29802981
વિસાવદર2903176
મોરબી9001190
તલ Tal Price 01-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment