જીરૂના ભાવમાં રૂ. 200નો કડાકો; જાણો આજના (11-06-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 11-06-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 10-06-2024, સોમવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4300થી રૂ. 5530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5461 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5501 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4510થી રૂ. 5480 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4700થી રૂ. 5516 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 5325 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4170થી રૂ. 5440 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 5305 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4350થી રૂ. 5300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5220 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. 5650 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4750થી રૂ. 5320 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. 5280 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5075થી રૂ. 5325 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5200થી રૂ. 5201 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5150થી રૂ. 5315 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5290 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5100થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4010થી રૂ. 5200 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3700થી રૂ. 5255 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5001થી રૂ. 5501 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5200થી રૂ. 5204 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4625થી રૂ. 5960 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4451થી રૂ. 5041 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5030થી રૂ. 5750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4900થી રૂ. 5400 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (10-06-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4700થી રૂ. 5781 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4700થી રૂ. 5496 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 5600 સુધીના બોલાયા હતા.

વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4701થી રૂ. 5376 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાવ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4025થી રૂ. 5561 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સમી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 11-06-2024):

તા. 10-06-2024, સોમવારના  બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ43005530
ગોંડલ40005461
જેતપુર48005501
બોટાદ45105480
વાંકાનેર47005516
અમરેલી25005325
જસદણ45005300
કાલાવડ41705440
જામનગર30005305
મહુવા43505300
જુનાગઢ45005220
સાવરકુંડલા46005650
મોરબી47505320
ઉપલેટા46005280
પોરબંદર50755325
ભાવનગર52005201
વિસાવદર40004500
જામખંભાળિયા51505315
ભેંસાણ40005290
દશાડાપાટડી51005500
લાલપુર40105200
ધ્રોલ37005255
માંડલ50015501
ભચાઉ52005204
હળવદ48005500
ઉંઝા46255960
પાટણ45005500
ધાનેરા44515041
થરા50305750
દીયોદર49005400
ભાભર47005781
બેચરાજી47005496
થરાદ44005600
વીરમગામ47015376
વાવ40255561
સમી50005500
જીરૂ Jiru Price 11-06-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment