જીરૂના ભાવમાં એકધારો ઘટાડો; જાણો આજના (12-06-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 12-06-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 11-06-2024, મંગળવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4250થી રૂ. 5430 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3001થી રૂ. 5381 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5250 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4325થી રૂ. 5370 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5321 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3200થી રૂ. 5250 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5275 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4700થી રૂ. 5180 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 5180 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5395થી રૂ. 5396 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4650થી રૂ. 5340 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 4825 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4625થી રૂ. 5375 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3900થી રૂ. 3950 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4700થી રૂ. 5300 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (11-06-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4825થી રૂ. 5291 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4305થી રૂ. 4736 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4850થી રૂ. 5065 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5245 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5462 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 5115 સુધીના બોલાયા હતા.

ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5200થી રૂ. 5250 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5365 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3900થી રૂ. 5740 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5480 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5151 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4001થી રૂ. 5191 સુધીના બોલાયા હતા.

થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4351થી રૂ. 5570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 5650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા. સમી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5350 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 12-06-2024):

તા. 11-06-2024, મંગળવારના  બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ42505430
ગોંડલ30015381
જેતપુર48005250
બોટાદ43255370
વાંકાનેર45005321
અમરેલી32005250
જસદણ45005275
કાલાવડ47005180
જામનગર28005180
મહુવા40005200
જુનાગઢ45005100
સાવરકુંડલા45005500
તળાજા53955396
મોરબી46505340
રાજુલા41004825
બાબરા46255375
ઉપલેટા39003950
પોરબંદર47005300
ભાવનગર48255291
વિસાવદર43054736
જામખંભાળિયા48505065
ભેંસાણ40005245
દશાડાપાટડી50005462
ધ્રોલ38005115
ભચાઉ52005250
હળવદ48005365
ઉંઝા39005740
હારીજ50005480
પાટણ40005151
ધાનેરા40015191
થરા43515570
ભાભર35005650
કપડવંજ40006000
સમી50005350
જીરૂ Jiru Price 12-06-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment