જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો; જાણો આજના (12-06-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 15-06-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 14-06-2024, શુક્રવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4300થી રૂ. 5410 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3621થી રૂ. 5461 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5100 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 5370 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4850થી રૂ. 5600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 5190 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5325 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5030થી રૂ. 5300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2450થી રૂ. 5395 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 1230થી રૂ. 4400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4900થી રૂ. 5400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4740થી રૂ. 5336 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4900થી રૂ. 5100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. 5225 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5210થી રૂ. 5211 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4850થી રૂ. 5240 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5135 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5252 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. 4601 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3700થી રૂ. 5160 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4901થી રૂ. 5311 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5252 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5100થી રૂ. 5473 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3900થી રૂ. 6260 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5020થી રૂ. 5340 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (13-06-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4421થી રૂ. 5435 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5511 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3710થી રૂ. 5705 સુધીના બોલાયા હતા.

દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5575 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 5250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4516થી રૂ. 5055 સુધીના બોલાયા હતા.

કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5180 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાવ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4700થી રૂ. 5350 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 15-06-2024):

તા. 14-06-2024, શુક્રવારના  બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ43005410
ગોંડલ36215461
જેતપુર48005100
બોટાદ44005370
વાંકાનેર48505600
અમરેલી21005190
જસદણ45005325
કાલાવડ50305300
જામનગર24505395
મહુવા12304400
જુનાગઢ49005400
સાવરકુંડલા46005500
મોરબી47405336
ઉપલેટા49005100
પોરબંદર46005225
ભાવનગર52105211
વિસાવદર45005000
જામખંભાળિયા48505240
ભેંસાણ40005135
દશાડાપાટડી48005252
લાલપુર46004601
ધ્રોલ37005160
માંડલ49015311
ભચાઉ50005252
હળવદ51005473
ઉંઝા39006260
હારીજ50205340
ધાનેરા44215435
થરા48005511
રાધનપુર37105705
દીયોદર48005575
ભાભર42005250
સિધ્ધપુર45165055
કપડવંજ30004000
વીરમગામ50005180
વાવ47005350
જીરૂ Jiru Price 15-06-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment