જીરૂના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (18-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 18-05-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 17-05-2024, શુક્રવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5770 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 5701 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4850થી રૂ. 5310 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4875થી રૂ. 5680 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5710 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5675 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4321થી રૂ. 5651 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3400થી રૂ. 5640 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4445થી રૂ. 5470 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5680 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. 5700 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3740થી રૂ. 5700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5220થી રૂ. 5460 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4525થી રૂ. 5425 સુધીના બોલાયા હતા.

જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5100થી રૂ. 5600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5475 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5600 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો; જાણો આજના (13-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4545 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4300થી રૂ. 5560 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5511 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5115થી રૂ. 5832 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 6300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5200થી રૂ. 5325 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4250થી રૂ. 5541 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5100થી રૂ. 5400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5361થી રૂ. 5362 સુધીના બોલાયા હતા.

થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 5610 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2250થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 6500 સુધીના બોલાયા હતા. બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3300થી રૂ. 5311 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 18-05-2024):

તા. 17-05-2024, શુક્રવારના  બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ45005770
ગોંડલ35005701
જેતપુર48505310
બોટાદ48755680
વાંકાનેર50005710
જસદણ40005675
જામજોધપુર43215651
જામનગર34005640
મહુવા44455470
જુનાગઢ50005680
સાવરકુંડલા45005750
મોરબી46005700
બાબરા37405700
ઉપલેટા52205460
પોરબંદર45255425
જામખંભાળિયા51005600
ભેંસાણ40005475
દશાડાપાટડી48005600
લાલપુર40004545
ધ્રોલ43005560
ભચાઉ50005511
હળવદ51155832
ઉંઝા40006300
હારીજ52005325
પાટણ42505541
ધાનેરા51005400
મહેસાણા53615362
થરા11505610
દીયોદર22506000
ભાભર45006500
બેચરાજી33005311
જીરૂ Jiru Price 18-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment