તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (18-05-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સફેદ તલ Tal Price 18-05-2024

સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 17-05-2024, શુક્રવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2401થી રૂ. 2851 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1556થી રૂ. 2088 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2340થી રૂ. 2930 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 2821 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 2820 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 3299 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2350થી રૂ. 2796 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 2795 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2250થી રૂ. 2810 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2755 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2425થી રૂ. 3051 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2301થી રૂ. 2849 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2713 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2681થી રૂ. 2801 સુધીના બોલાયા હતા.

માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2365થી રૂ. 2825 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1796થી રૂ. 2716 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2325થી રૂ. 2550 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2625 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2763 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 2750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2325થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા.

દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2415 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2220થી રૂ. 2650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2450થી રૂ. 2665 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2621થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2250થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલ Tal Price 18-05-2024

કાળા તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 17-05-2024, શુક્રવારના રોજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2900થી રૂ. 3272 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 3261 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 3045થી રૂ. 3046 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (13-05-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2980થી રૂ. 2981 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 3093 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2900થી રૂ. 3065 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2651 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2965થી રૂ. 2966 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 3201 સુધીના બોલાયા હતા. વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2723થી રૂ. 3181 સુધીના બોલાયા હતા.

.સફેદ તલ ના બજાર ભાવ (Safed Tal Price 18-05-2024):

તા. 17-05-2024, શુક્રવારના  બજાર સફેદ તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ25002900
ગોંડલ24012851
અમરેલી15562088
બોટાદ23402930
સાવરકુંડલા26002821
જામનગર13502820
ભાવનગર25003299
જામજોધપુર23502796
કાલાવડ26002795
જેતપુર22502810
જસદણ18002755
વિસાવદર24253051
મહુવા23012849
જુનાગઢ23002713
રાજુલા26812801
માણાવદર24002700
બાબરા23652825
ધોરાજી17962716
પોરબંદર23252550
ઉપલેટા24002625
ભેંસાણ22002800
તળાજા22002763
જામખંભાળિયા26002750
પાલીતાણા23252800
દશાડાપાટડી22002415
ધ્રોલ22202650
લાલપુર24502665
ઉંઝા26212700
ધાનેરા22502300
કપડવંજ20002700
વીરમગામ24662655
દાહોદ24002600

કાળા તલ ના બજાર ભાવ (Kala Tal Price 18-05-2024):

તા. 17-05-2024, શુક્રવારના  બજાર કાળા તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
અમરેલી29003272
સાવરકુંડલા30003261
બોટાદ30453046
રાજુલા29802981
જુનાગઢ28003093
તળાજા29003065
જસદણ20002651
ભાવનગર29652966
મહુવા24003201
વિસાવદર27233181
તલ Tal Price 18-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment