તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (20-05-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સફેદ તલ Tal Price 20-05-2024

સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 18-05-2024, શનિવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2550થી રૂ. 2950 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1976થી રૂ. 2871 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 3159 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2385થી રૂ. 2930 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 3115 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1735થી રૂ. 2980 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 3327 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 2805 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2450થી રૂ. 2805 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2301થી રૂ. 2791 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2797 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2423થી રૂ. 2911 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2863 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2320થી રૂ. 2779 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2824 સુધીના બોલાયા હતા.

માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2760 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1701થી રૂ. 2676 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2260થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2360થી રૂ. 2780 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2812 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2275થી રૂ. 2805 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2786 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2490થી રૂ. 2870 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2301થી રૂ. 2302 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કડી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2640 સુધીના બોલાયા હતા.

કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2625થી રૂ. 2730 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલ Tal Price 20-05-2024

કાળા તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 18-05-2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2860થી રૂ. 3190 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2349થી રૂ. 3352 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2900થી રૂ. 3322 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (18-05-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 3101 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2845થી રૂ. 3190 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2425થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 3100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2826થી રૂ. 2827 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 2701 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2965થી રૂ. 3303 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 3381 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2734થી રૂ. 3206 સુધીના બોલાયા હતા.

સફેદ તલ ના બજાર ભાવ (Safed Tal Price 20-05-2024):

તા. 18-05-2024, શનિવારના  બજાર સફેદ તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ25502950
ગોંડલ19762871
અમરેલી17003159
બોટાદ23852930
સાવરકુંડલા26003115
જામનગર17352980
ભાવનગર25003327
કાલાવડ26002805
વાંકાનેર24502805
જેતપુર23012791
જસદણ20002797
વિસાવદર24232911
મહુવા20002863
જુનાગઢ23202779
રાજુલા22002824
માણાવદર24002700
કોડીનાર22002760
ધોરાજી17012676
પોરબંદર22602800
હળવદ23602780
ઉપલેટા22002300
ભેંસાણ20002812
તળાજા22752805
જામખંભાળિયા25002786
પાલીતાણા24902870
વિસનગર23012302
કડી23002640
કપડવંજ20002700
વીરમગામ26252730
દાહોદ24002600

કાળા તલ ના બજાર ભાવ (Kala Tal Price 20-05-2024):

તા. 18-05-2024, શનિવારના  બજાર કાળા તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ28603190
અમરેલી23493352
સાવરકુંડલા29003322
ગોંડલ18003101
બોટાદ28453190
રાજુલા24252500
જુનાગઢ27003100
ધોરાજી28262827
જસદણ27002701
ભાવનગર29653303
મહુવા26003381
વિસાવદર27343206
તલ Tal Price 20-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment