તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (27-05-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સફેદ તલ Tal Price 27-05-2024

સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 25-05-2024, શનિવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2450થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 2821 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2879 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2240થી રૂ. 2815 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2551થી રૂ. 3090 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2830 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2465થી રૂ. 3276 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2351થી રૂ. 2701 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2550થી રૂ. 2760 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2622 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2746 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2740 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2373થી રૂ. 2811 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2851 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2725 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2340 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2761 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2682 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2566થી રૂ. 2741 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2320 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2810 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2191 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2458થી રૂ. 2749 સુધીના બોલાયા હતા.

જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2450થી રૂ. 2630 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2550થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગઢડા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2480થી રૂ. 2575 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2601 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2540થી રૂ. 2722 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2568થી રૂ. 2720 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલ Tal Price 27-05-2024

કાળા તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 25-05-2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2692થી રૂ. 3312 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 3210 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 3290 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (23-05-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 3200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 3225થી રૂ. 3226 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 3070 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 3001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 3050થી રૂ. 3151 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 3100 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2815થી રૂ. 3236 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2851 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2774થી રૂ. 3306 સુધીના બોલાયા હતા.

.સફેદ તલ ના બજાર ભાવ (Safed Tal Price 27-05-2024):

તા. 25-05-2024, શનિવારના  બજાર સફેદ તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ24502700
ગોંડલ20012821
અમરેલી17002879
બોટાદ22402815
સાવરકુંડલા25513090
જામનગર15002830
ભાવનગર24653276
જામજોધપુર23512701
કાલાવડ25502760
વાંકાનેર24002622
જેતપુર18502746
જસદણ20002740
વિસાવદર23732811
મહુવા22002851
જુનાગઢ24002725
મોરબી23002340
રાજુલા15002761
કોડીનાર22002682
ધોરાજી25662741
પોરબંદર22002750
હળવદ22002320
ઉપલેટા25002810
ભેંસાણ20002191
તળાજા24582749
જામખંભાળિયા24502630
દશાડાપાટડી25502600
ગઢડા24802575
ધ્રોલ23002601
લાલપુર25402722
ઉંઝા25682720
વિસનગર21302131
કડી25612585
વીરમગામ24802661
દાહોદ24002600

કાળા તલ ના બજાર ભાવ (Kala Tal Price 27-05-2024):

તા. 25-05-2024, શનિવારના  બજાર કાળા તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ26923312
અમરેલી27003210
સાવરકુંડલા30003290
બોટાદ25003200
રાજુલા32253226
જુનાગઢ27003070
જામજોધપુર23003001
તળાજા30503151
જસદણ25003100
ભાવનગર28153236
મહુવા16002851
વિસાવદર27743306
તલ Tal Price 27-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment