જીરૂના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (31-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 31-05-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 30-05-2024, ગુરૂવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4350થી રૂ. 5476 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3301થી રૂ. 5331 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4550થી રૂ. 5425 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5505 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 5530 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5425 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4750થી રૂ. 5395 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 5510 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3580થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4700થી રૂ. 5400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5450 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5060થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4880થી રૂ. 5450 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5351થી રૂ. 5800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4825થી રૂ. 5575 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5360 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5100થી રૂ. 5325 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4650થી રૂ. 5300 સુધીના બોલાયા હતા.

જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5100થી રૂ. 5420 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5305 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5680 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4225થી રૂ. 5225 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 5140 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5001થી રૂ. 5551 સુધીના બોલાયા હતા.

ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5300થી રૂ. 5581 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5001થી રૂ. 5568 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 6500 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5011થી રૂ. 5581 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4480થી રૂ. 5523 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 5522 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (30-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4900થી રૂ. 5945 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3920થી રૂ. 6001 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4900થી રૂ. 5600 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4980થી રૂ. 4981 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા.

થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5711 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4592થી રૂ. 4701 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 31-05-2024):

તા. 30-05-2024, ગુરૂવારના  બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ43505476
ગોંડલ33015331
જેતપુર45505425
બોટાદ48005505
અમરેલી25005530
જસદણ48005425
કાલાવડ47505395
જામનગર36005510
મહુવા35805500
જુનાગઢ47005400
સાવરકુંડલા45005450
તળાજા50605500
મોરબી48805450
રાજુલા53515800
બાબરા48255575
ઉપલેટા50005360
પોરબંદર51005325
વિસાવદર46505300
જામખંભાળિયા51005420
ભેંસાણ40005305
દશાડાપાટડી50005680
લાલપુર42255225
ધ્રોલ35005140
માંડલ50015551
ભચાઉ53005581
હળવદ50015568
ઉંઝા42006500
હારીજ50115581
પાટણ44805523
ધાનેરા42005522
થરા49005945
રાધનપુર39206001
દીયોદર49005600
બેચરાજી40005100
સાણંદ49804981
કપડવંજ48005500
થરાદ45005711
વીરમગામ45924701
જીરૂ Jiru Price 31-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment