જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16-04-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 16-04-2024

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 16-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 420થી રૂ. 538 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 380થી રૂ. 451 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 771 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1251 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1850 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1995 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2298 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1248 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2598 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 3055 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 4025 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1836થી રૂ. 1836 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1494 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1740 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણા જાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1850 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13-04-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 921 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 1226થી રૂ. 1226 સુધીના બોલાયા હતા. કલંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2115થી રૂ. 2115 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh Apmc Rate):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં420538
ઘઉં ટુકડા430606
બાજરો380451
જુવાર500771
ચણા11001251
ચણા સફેદ14001850
અડદ16001995
તુવેર18002298
મગફળી જાડી10501248
એરંડા9501090
તલ20002598
તલ કાળા26003055
જીરૂ3,6004,025
ઈસબગુલ18361836
ધાણા12001494
મગ16002000
વાલ11001740
સીંગદાણા જાડા10001850
સોયાબીન880921
મેથી6001180
કાંગ12261226
કલંજી21152115
જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 16-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment