અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16-04-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી Amreli Apmc Rate 16-04-2024

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 16-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 998થી રૂ. 1520 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1105થી રૂ. 1228 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 1045થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1230થી રૂ. 1591 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1670થી રૂ. 2680 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 3175 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાશ્મીરીના બજાર ભાવ રૂ. 3400થી રૂ. 3400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 371થી રૂ. 475 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 681 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 412થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1234 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1032થી રૂ. 1392 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1565થી રૂ. 2120 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1089 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3100થી રૂ. 4330 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 835થી રૂ. 919 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 915 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1715 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1950 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમાના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2450 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13-04-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1004 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 907 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 4010 સુધીના બોલાયા હતા. વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1340 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli Apmc Rate):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ9981520
શિંગ મઠડી11051228
શિંગ મોટી10451241
શિંગ ફાડા12301591
તલ સફેદ16702680
તલ કાળા27003175
તલ કાશ્મીરી34003400
બાજરો371475
જુવાર450900
ઘઉં ટુકડા410681
ઘઉં લોકવન412600
ચણા9301234
ચણા દેશી10321392
તુવેર15652120
એરંડા10001089
જીરું3,1004,330
રાયડો835919
રાઈ800915
ધાણા12501715
ધાણી12501950
અજમા20002450
મેથી7001004
સોયાબીન850907
મરચા લાંબા7004010
વરીયાળી9501340
અમરેલી Amreli Apmc Rate 16-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment