જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (20-04-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 20-04-2024

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 20-04-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 420થી રૂ. 516 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 564 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 355થી રૂ. 355 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2331 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1238 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1408 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 970થી રૂ. 1087 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1585 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 2395થી રૂ. 2395 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 893 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (19-04-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 910 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 1181 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3315થી રૂ. 3315 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh Apmc Rate):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં420516
ઘઉં ટુકડા430564
બાજરો355355
ચણા11001231
ચણા સફેદ12501600
તુવેર18502331
મગફળી જાડી10501238
સીંગફાડા11001408
એરંડા9701087
તલ20002530
જીરૂ3,8004,250
ધાણા12501585
મગ12001600
ચોળી23952395
સોયાબીન850893
રાઈ600910
મેથી6001181
કલંજી33153315
જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 20-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment