ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (20-04-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ Gondal Apmc Rate 20-04-2024

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 20-04-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1061થી રૂ. 1486 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 541 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 656 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 1326 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1571 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3601થી રૂ. 4391 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 3721 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1211 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1851 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 6201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 81થી રૂ. 331 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1361થી રૂ. 1841 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મઠના બજાર ભાવ રૂ. 941થી રૂ. 941 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1231થી રૂ. 2271 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 941 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1081થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 551થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 981થી રૂ. 981 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 421થી રૂ. 1081 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 871થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 601થી રૂ. 2801 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1321 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1276થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2781 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 2301 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 220થી રૂ. 270 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 391થી રૂ. 391 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 401થી રૂ. 761 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (19-04-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1676થી રૂ. 1971 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 491થી રૂ. 1851 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 1426 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમાંના બજાર ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 1251 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.10611486
ઘઉં લોકવન450541
ઘઉં ટુકડા460656
મગફળી જીણી9211326
સિંગ ફાડીયા8511571
એરંડા / એરંડી8001121
જીરૂ36014391
ક્લંજી11013721
વરીયાળી9511211
ધાણા10001851
મરચા સૂકા પટ્ટો5016201
ડુંગળી લાલ81331
અડદ13611841
મઠ941941
તુવેર12312271
રાયડો801941
રાય10811231
મેથી5511151
સુવાદાણા981981
કાંગ4211081
સુરજમુખી871871
મરચા6012801
મગફળી જાડી8511321
સફેદ ચણા12762100
તલ – તલી20002781
ઇસબગુલ12001200
ધાણી11002301
ડુંગળી સફેદ220270
બાજરો391391
જુવાર401761
મગ16761971
ચણા11011221
વાલ4911851
વાલ પાપડી5011426
સોયાબીન800891
અજમાં12511251
ગોગળી8301121
ગોંડલ Gondal Apmc Rate 20-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment