જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (19-04-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 19-04-2024

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 19-04-2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 526 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 553 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 840 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 2046 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1715 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2339 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેર જાપાનના બજાર ભાવ રૂ. 2260થી રૂ. 2470 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1260 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1320 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2640 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4250 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16-04-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1491 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2050 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણા જાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1475 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 921 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 915થી રૂ. 915 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 975 સુધીના બોલાયા હતા.

કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1095 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3140થી રૂ. 3140 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોખાના બજાર ભાવ રૂ. -થી રૂ. – સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh Apmc Rate):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં430526
ઘઉં ટુકડા440553
બાજરો350500
જુવાર840840
ચણા11001230
ચણા સફેદ12502046
અડદ15001715
તુવેર18502339
તુવેર જાપાન22602470
મગફળી જાડી10801260
સીંગફાડા10001320
એરંડા9001080
તલ20002640
તલ કાળા25002500
જીરૂ3,8004,250
ધાણા12501491
મગ16002050
સીંગદાણા જાડા10001475
સોયાબીન850921
રાઈ915915
મેથી500975
કાંગ9001095
કલંજી31403140
ચોખા
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment