જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 21-03-2024 ના જુનાગઢના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 21-03-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 521 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 400 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1184 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1896 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1695 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2106 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1260 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1395 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1132 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4840 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1638 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણા જાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 875 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh Apmc Rate 21-03-2024):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં430500
ઘઉં ટુકડા440521
બાજરો300400
ચણા10251184
ચણા સફેદ11501896
અડદ11001695
તુવેર18502106
મગફળી જાડી10001260
સીંગફાડા11001395
એરંડા10001132
તલ20002650
જીરૂ4,0004,840
ધાણા12501638
મગ12001850
સીંગદાણા જાડા16001600
સોયાબીન800875
Junagadh Apmc Rate 21-03-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment