જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (25-04-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 25-04-2024

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 25-04-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 557 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 510 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1223 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1780 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1950થી રૂ. 2374 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1288 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1380 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 1069 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2516 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4358 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1498 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1676 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (24-04-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1620થી રૂ. 1620 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 905 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 989 સુધીના બોલાયા હતા. કલંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 3318 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh Apmc Rate):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં425557
ઘઉં ટુકડા430510
બાજરો450500
ચણા11501223
ચણા સફેદ12502000
અડદ12501780
તુવેર19502374
મગફળી જાડી11001288
સીંગફાડા10001380
એરંડા9401069
તલ20002516
તલ કાળા28003000
જીરૂ3,8004,358
ધાણા11001498
ધાણી13001676
મગ16201620
સોયાબીન850905
મેથી800989
કલંજી19003318
જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 25-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment