મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (18-04-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

મોરબી Morbi Apmc Rate 18-04-2024

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi APMC Market Yard) ના તા. 18-04-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1480 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 427થી રૂ. 609 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2458 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3850થી રૂ. 4190 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 468થી રૂ. 468 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1212 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1070 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગુવારનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 924 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2350થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 922થી રૂ. 1144 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 864 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 2050થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1242 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 1216 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16-04-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 1216 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 866થી રૂ. 990 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12001480
ઘઉં427609
તલ18002458
મગફળી જીણી10001200
જીરૂ38504,190
બાજરો468468
ચણા11501212
એરંડા10001070
ગુવારનું બી800924
તલ કાળા23502800
વરિયાળી9221144
સોયાબીન840864
તુવેર20502300
રાઈ11001242
સુવા9201216
સુવા9201216
રાયડો866990
ચણા સફેદ19002300
મોરબી Morbi Apmc Rate 18-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment