જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (18-04-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જસદણ Jasdan Apmc Rate 18-04-2024

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 18-04-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1490 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 363થી રૂ. 363 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 778 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 401થી રૂ. 401 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1596થી રૂ. 1596 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1235 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળાના બજાર ભાવ રૂ. 1580થી રૂ. 1580 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2178 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1280 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1450 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1060 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 925થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4175 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 650થી રૂ. 4343 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16-04-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 725થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan Apmc Rate):

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ13001490
ઘઉં ટુકડા425570
ઘઉં425500
બાજરો363363
જુવાર350778
મકાઈ401401
મગ15961596
ચણા11001235
વાલ9001800
અડદ12001500
ચોળા15801580
તુવેર14002178
મગફળી જાડી10001280
સીંગફાડા13501450
એરંડા9801060
તલ20002400
રાઈ9251130
મેથી7001000
જીરું35004,175
ધાણા9001400
મરચા સૂકા6504343
વરિયાળી7251080
લસણ16001600
સુવા8001000
સોયાબીન800850
જસદણ Jasdan Apmc Rate 18-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment