મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (19-04-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

મોરબી Morbi Apmc Rate 19-04-2024

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi APMC Market Yard) ના તા. 19-04-2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1470 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 426થી રૂ. 554 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3850થી રૂ. 4210 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 390થી રૂ. 474 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1210 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1045થી રૂ. 1075 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1168 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1601 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (18-04-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1028થી રૂ. 1056 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1254 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા. રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 982 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi Apmc Rate):

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ11501470
ઘઉં426554
મગફળી જીણી10801200
જીરૂ38504,210
બાજરો390474
ચણા10001210
એરંડા10451075
વરિયાળી9801168
ધાણા10001601
મેથી10281056
રાઈ11001254
સુવા8251241
રાયડો850982
મોરબી Morbi Apmc Rate 19-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment