જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (19-04-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર Jamnagar Apmc Rate 19-04-2024

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 19-04-2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1450 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 515 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 563 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2175 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1590 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1277 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2095 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1072 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 998 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1315 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 2855 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 4425 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2160થી રૂ. 3490 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1450 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1780 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સૂકીના બજાર ભાવ રૂ. 70થી રૂ. 230 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16-04-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2235 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 875 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1370 સુધીના બોલાયા હતા. રાજમાના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1940 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12001450
બાજરો400515
ઘઉં450563
મગ10001200
તુવેર16002175
ચોળી8001000
વાલ13001590
મેથી8001145
ચણા11001277
ચણા સફેદ17002095
મગફળી જીણી10501180
મગફળી જાડી10001220
એરંડા10001072
રાયડો800998
રાઈ10001315
લસણ7002855
જીરૂ2,0004,425
અજમો21603490
ધાણા9001450
ધાણી10001780
ડુંગળી સૂકી70230
ઈસબગુલ14002235
સોયાબીન800875
વટાણા10001370
રાજમા17001940
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment