મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 21-03-2024 ના મોરબીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

Morbi Apmc Rate 21-03-2024

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi APMC Market Yard) ના તા. 21-03-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1425થી રૂ. 1611 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 409થી રૂ. 629 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2080થી રૂ. 2380 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 4736 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 493થી રૂ. 493 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 885થી રૂ. 910 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1102 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1146 સુધીના બોલાયા હતા.

ગુવારનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1540 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1784થી રૂ. 1970 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1026થી રૂ. 1290 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 920 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2105 સુધીના બોલાયા હતા. ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2105 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi Apmc Rate 21-03-2024):

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ14251611
ઘઉં409629
તલ20802380
મગફળી જીણી11201250
જીરૂ41004,736
બાજરો493493
જુવાર885910
ચણા9001102
એરંડા11001146
ગુવારનું બી900900
ધાણા11001540
તુવેર17841970
રાઈ10261290
રાયડો840920
ચણા સફેદ15002105
Morbi Apmc Rate 21-03-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment