મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

મોરબી Morbi Apmc Rate 30-04-2024

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi APMC Market Yard) ના તા. 30-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1255થી રૂ. 1551 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 461થી રૂ. 547 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2062થી રૂ. 2462 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1156 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3750થી રૂ. 4344 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 454થી રૂ. 454 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1206 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1068થી રૂ. 1076 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1274 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (29-04-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 926થી રૂ. 959 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા. રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi Apmc Rate):

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12551551
ઘઉં461547
તલ20622462
મગફળી જીણી10501156
જીરૂ37504,344
બાજરો454454
ચણા10101206
એરંડા10681076
વરિયાળી9001274
સોયાબીન700800
મેથી926959
રાઈ9001190
રાયડો8001000
મોરબી Morbi Apmc Rate 30-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment