રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (19-04-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 19-04-2024

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 19-04-2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1270થી રૂ. 1514 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 510 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 650 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 710થી રૂ. 820 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 770 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 326થી રૂ. 400 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 380થી રૂ. 440 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2401 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 1190થી રૂ. 1245 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1485થી રૂ. 2054 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1815 સુધીના બોલાયા હતા.

મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1128થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1580થી રૂ. 1680 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1326 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1245 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા.

સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 540થી રૂ. 780 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1109 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2030થી રૂ. 3052 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 868થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1155થી રૂ. 1570 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2727થી રૂ. 3238 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1260થી રૂ. 3150 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1811 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 3180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1360થી રૂ. 2320 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1610 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (18-04-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 4390 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1330 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2250 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અશેરીયોના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3357થી રૂ. 3665 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 970 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રજકાનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 3250થી રૂ. 3411 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગુવારનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 970થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.12701514
ઘઉં લોકવન485510
ઘઉં ટુકડા480650
જુવાર સફેદ710820
જુવાર લાલ600770
જુવાર પીળી326400
બાજરી380440
તુવેર15002401
ચણા પીળા11901245
અડદ14852054
મગ15002000
વાલ દેશી8001815
મઠ10001225
વટાણા11281800
સીંગદાણા15801680
મગફળી જાડી11151326
મગફળી જીણી11301245
તલી24002800
સુરજમુખી540780
એરંડા10201109
અજમો20303052
સુવા9011225
સોયાબીન868890
સીંગફાડા11551570
કાળા તલ27273238
લસણ12603150
ધાણા12501811
મરચા સુકા9003180
ધાણી13602320
વરીયાળી9001610
જીરૂ3,6004,390
રાય11501,300
મેથી9301330
ઇસબગુલ15002250
અશેરીયો11201225
કલોંજી33573665
રાયડો880970
રજકાનું બી32503411
ગુવારનું બી9701000
રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 19-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment