ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (19-04-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ Gondal Apmc Rate 19-04-2024

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 19-04-2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1471 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 641 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 1276 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1581 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 741થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ લાલના બજાર ભાવ રૂ. 3291થી રૂ. 3291 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3151થી રૂ. 4391 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 3631 સુધીના બોલાયા હતા.

વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 601થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1801 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 551થી રૂ. 6701 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 76થી રૂ. 296 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 711થી રૂ. 1871 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મઠના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 2331 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1181 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 1251 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 991 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 1041થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 531થી રૂ. 531 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 601થી રૂ. 2801 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગુવાર બીના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 1361 સુધીના બોલાયા હતા.

સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1271થી રૂ. 2121 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2771 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1201થી રૂ. 2176 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 214થી રૂ. 268 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 311થી રૂ. 381 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 781 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (18-04-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 431થી રૂ. 561 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 2126 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1236 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 491થી રૂ. 1931 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 1901થી રૂ. 1901 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1776 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11011471
ઘઉં લોકવન450606
ઘઉં ટુકડા460641
મગફળી જીણી9111276
સિંગ ફાડીયા9011581
એરંડા / એરંડી7411111
તલ લાલ32913291
જીરૂ31514391
ક્લંજી13003631
વરીયાળી6011071
ધાણા11011801
મરચા સૂકા પટ્ટો5516701
ડુંગળી લાલ76296
અડદ7111871
મઠ951951
તુવેર11012331
રાય9511181
મેથી6001251
સુવાદાણા921991
કાંગ10411091
સુરજમુખી531531
મરચા6012801
ગુવાર બી651971
મગફળી જાડી8311361
સફેદ ચણા12712121
તલ – તલી16002771
ધાણી12012176
ડુંગળી સફેદ214268
બાજરો311381
જુવાર451781
મકાઇ431561
મગ8512126
ચણા11011236
વાલ4911931
વાલ પાપડી19011901
ચોળા / ચોળી8001776
સોયાબીન500891
અરીઠા791791
ગોંડલ Gondal Apmc Rate 19-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment