રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (20-05-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 20-05-2024

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 20-05-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1323થી રૂ. 1511 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 552 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 493થી રૂ. 615 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 360થી રૂ. 460 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 375થી રૂ. 511 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2360 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1281 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1761થી રૂ. 1995 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2020 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1950 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 1880 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 3761 સુધીના બોલાયા હતા.

વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1630 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1285 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2650થી રૂ. 2825 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 603થી રૂ. 1107 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1097 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 3070 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1930 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 905 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1570 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2860થી રૂ. 3200 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 2475થી રૂ. 3125 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2650 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13-05-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1960 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 6292 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1448 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1450 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા.

કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3650થી રૂ. 3860 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1073 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રજકાનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 3700થી રૂ. 4670 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.13231511
ઘઉં લોકવન500552
ઘઉં ટુકડા493615
જુવાર સફેદ750850
જુવાર લાલ750850
જુવાર પીળી360460
બાજરી375511
તુવેર19002360
ચણા પીળા11701281
ચણા સફેદ15002200
અડદ17611995
મગ16002020
વાલ દેશી15001950
વાલ પાપડી15501880
ચોળી30003761
વટાણા9001630
સીંગદાણા16001700
મગફળી જાડી11001285
મગફળી જીણી11201250
તલી26502825
સુરજમુખી6031107
એરંડા9501097
અજમો15003070
સુવા13001930
સોયાબીન850905
સીંગફાડા12001570
કાળા તલ28603200
લસણ24753125
ધાણા12501600
મરચા સુકા18002650
ધાણી13501800
વરીયાળી11001960
જીરૂ50006292
રાય11001448
મેથી10301450
ઇસબગુલ20002600
કલોંજી36503860
રાયડો9001073
રજકાનું બી37004670
ગુવારનું બી9901025
રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 20-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment