તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (06-06-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સફેદ તલ Tal Price 06-06-2024

સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 05-06-2024, બુધવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2330થી રૂ. 2655 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2795 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2280થી રૂ. 2930 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2760 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2665 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2401થી રૂ. 2680 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2250થી રૂ. 2711 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2450થી રૂ. 2310 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2641 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2151થી રૂ. 2701 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2645 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2375થી રૂ. 2711 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2745 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2710 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2101થી રૂ. 2701 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2690 સુધીના બોલાયા હતા.

કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2643 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2251થી રૂ. 2601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2668 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2620 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1775થી રૂ. 2233 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા.

જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2450થી રૂ. 2578 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2421 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2596 સુધીના બોલાયા હતા.

ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2015થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2930 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2340થી રૂ. 2341 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલ Tal Price 06-06-2024

કાળા તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 05-06-2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2750થી રૂ. 3308 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2408થી રૂ. 3245 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 3210 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (05-06-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2850થી રૂ. 3200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2901થી રૂ. 2921 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 3070 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2350થી રૂ. 3051 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2250થી રૂ. 2738 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2960થી રૂ. 2961 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 3135 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2270થી રૂ. 3280 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2870થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2375થી રૂ. 2751 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 2938 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગઢડા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલનાભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 2965 સુધીના બોલાયા હતા.

સફેદ તલ ના બજાર ભાવ (Safed Tal Price 06-06-2024):

તા. 05-06-2024, બુધવારના  બજાર સફેદ તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ23302655
અમરેલી18002795
બોટાદ22802930
સાવરકુંડલા24002760
જામનગર24002665
ભાવનગર24012680
જામજોધપુર22502711
કાલાવડ24502310
વાંકાનેર21002641
જેતપુર21512701
જસદણ20002645
વિસાવદર23752711
મહુવા20002800
જુનાગઢ24002745
મોરબી22002710
રાજુલા21012701
માણાવદર24002600
બાબરા25002690
કોડીનાર18002643
ધોરાજી22512601
હળવદ22002668
ઉપલેટા22002620
તળાજા17752233
ભચાઉ25002600
જામખંભાળિયા24502578
દશાડાપાટડી20002421
ધ્રોલ19002596
ભુજ20152500
ઉંઝા21002930
વિસનગર23402341
મોડાસા22002531
કડી23902690
કપડવંજ20002400
વીરમગામ21002636
બાવળા22522500
દાહોદ22002520

કાળા તલ ના બજાર ભાવ (Kala Tal Price 06-06-2024):

તા. 05-06-2024, બુધવારના  બજાર કાળા તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ27503308
અમરેલી24083245
સાવરકુંડલા30003210
બોટાદ28503200
રાજુલા29012921
જુનાગઢ23003070
જામજોધપુર23503051
તળાજા22502738
જસદણ29602961
ભાવનગર27003135
મહુવા22703280
બાબરા28703000
વિસાવદર23752751
મોરબી28002938
ગઢડા27002965
તલ Tal Price 06-06-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment