ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (03/01/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 03/01/2024 Wheat Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (03/01/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 03/01/2024 Wheat Apmc Rate

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 02/01/2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 496થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 576 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 562 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 591 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 441થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 466થી રૂ. 615 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 478થી રૂ. 582 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 479થી રૂ. 718 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 573 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 541 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 452થી રૂ. 552 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 489થી રૂ. 583 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 676 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 458થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 553 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 526 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 553 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધારીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 535 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 545 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 405થી રૂ. 434 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 577 સુધીના બોલાયા હતા.

માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 510 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 623 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 537 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 483થી રૂ. 518 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 571 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 02/01/2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 524થી રૂ. 605 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 620 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 551થી રૂ. 644 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 479થી રૂ. 718 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 550થી રૂ. 710 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 470 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં થયો મોટો કડાકો; જાણો આજના (તા. 03/01/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 545 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલાના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 622 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 656 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખંભાત માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 505 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દહેગામના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 505 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 605 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 569 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 484થી રૂ. 602 સુધીના બોલાયા હતા.

ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 531થી રૂ. 581 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 570થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 03/01/2024 Wheat Apmc Rate) :

તા. 02/01/2024, મંગળવારના લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 496 560
ગોંડલ 410 591
અમરેલી 480 600
જામનગર 450 576
સાવરકુંડલા 450 562
જેતપુર 481 591
જસદણ 441 575
બોટાદ 466 615
વિસાવદર 478 582
મહુવા 479 718
વાંકાનેર 485 565
જુનાગઢ 480 573
જામજોધપુર 460 541
ભાવનગર 452 552
મોરબી 489 583
રાજુલા 440 676
પાલીતાણા 458 575
હળવદ 500 553
ઉપલેટા 460 526
ધોરાજી 350 553
ધારી 400 535
ભેંસાણ 450 545
લાલપુર 405 434
ધ્રોલ 440 577
માંડલ 485 510
ઇડર 480 623
પાટણ 475 580
હારીજ 440 537
ડિસા 483 518
વિસનગર 440 571
રાધનપુર 470 560
માણસા 450 545
થરા 460 545
મોડાસા 475 555
કડી 500 591
પાલનપુર 476 546
મહેસાણા 471 616
ખંભાત 480 505
હિંમતનગર 470 574
વિજાપુર 485 570
કુકરવાડા 470 545
ધાનેરા 560 580
ટિંટોઇ 450 570
સિધ્ધપુર 470 553
તલોદ 450 528
ગોજારીયા 460 492
ભીલડી 440 441
દીયોદર 471 511
વડાલી 500 547
કલોલ 500 600
બેચરાજી 458 481
વડગામ 521 522
ખેડબ્રહ્મા 510 544
સાણંદ 522 592
બાવળા 480 521
વીરમગામ 446 490
સતલાસણા 486 550
ઇકબાલગઢ 413 467
લાખાણી 542 543
સમી 460 461
દાહોદ 550 570

 

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 03/01/2024 Wheat Apmc Rate) :

તા. 02/01/2024, મંગળવારના ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 524 605
અમરેલી 490 620
જેતપુર 551 644
મહુવા 479 718
ગોંડલ 550 710
પોરબંદર 450 470
કાલાવડ 480 545
જુનાગઢ 500 580
સાવરકુંડલા 500 622
તળાજા 450 656
ખંભાત 480 505
દહેગામ 500 505
જસદણ 450 605
વાંકાનેર 480 569
વિસાવદર 484 602
ખેડબ્રહ્મા 520 560
બાવળા 531 581
દાહોદ 570 590

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (03/01/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 03/01/2024 Wheat Apmc Rate”

Leave a Comment