આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (04/12/2023) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 04/12/2023 Jamnagar Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (04/12/2023) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 04/12/2023 Jamnagar Apmc Rate

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 04/12/2023, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1485 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 520 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 621 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1895 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1920 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1162 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 3050 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1325 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2935થી રૂ. 3150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1016 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1459 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 3440 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 7000થી રૂ. 8655 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 4120 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1220થી રૂ. 1620 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 3850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 940 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Today 04/12/2023 Jamnagar Apmc Rate) :

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1110 1485
બાજરો 350 520
ઘઉં 500 621
અડદ 1400 1895
તુવેર 1000 1920
ચોળી 300 600
વાલ 1500 2100
ચણા 1000 1162
ચણા સફેદ 2400 3050
મગફળી જીણી 1150 1500
મગફળી જાડી 1100 1325
એરંડા 1100 1141
તલ 2935 3150
રાયડો 950 1016
રાઈ 1200 1459
લસણ 800 3440
જીરૂ 7,000 8,655
અજમો 2400 4120
ધાણા 1220 1620
મરચા સૂકા 1800 3850
સોયાબીન 850 940

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment