ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (12/01/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 12/01/2024 Wheat Apmc Rate #2

WhatsApp Group Join Now

ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (12/01/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 12/01/2024 Wheat Apmc Rate

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 09/01/2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 496થી રૂ. 562 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 607 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 514થી રૂ. 607 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 598 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 511થી રૂ. 619 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 505 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 492થી રૂ. 598 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 495થી રૂ. 691 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 564 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 568 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 519 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 631 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 487 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલીતાણાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 581 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 531 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 452થી રૂ. 558 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 535થી રૂ. 555 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 456થી રૂ. 582 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 631 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 615 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 498થી રૂ. 585 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 518થી રૂ. 520 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 511થી રૂ. 591 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 09/01/2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 524થી રૂ. 607 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 511થી રૂ. 639 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 581થી રૂ. 650 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 495થી રૂ. 691 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 550થી રૂ. 698 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 612 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 12/01/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 581 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 609 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 619 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 515થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 679 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખંભાતના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 518 સુધીના બોલાયા હતા.

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 511થી રૂ. 535 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 644 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 493થી રૂ. 611 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 550થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાવળાના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 535થી રૂ. 611 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 590થી રૂ. 595 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 12/01/2024 Wheat Apmc Rate) :

તા. 09/01/2024, મંગળવારના લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 496 562
ગોંડલ 450 612
અમરેલી 514 607
જામનગર 450 598
સાવરકુંડલા 460 560
જેતપુર 511 619
જસદણ 430 580
બોટાદ 510 601
પોરબંદર 425 505
વિસાવદર 492 598
મહુવા 495 691
વાંકાનેર 485 564
જુનાગઢ 480 580
જામજોધપુર 470 568
મોરબી 501 519
રાજુલા 451 631
જામખંભાળિયા 425 487
પાલીતાણા 470 600
હળવદ 501 581
ઉપલેટા 425 531
ધોરાજી 450 570
બાબરા 452 558
ધારી 535 555
ભેંસાણ 480 550
ધ્રોલ 456 582
ઇડર 485 631
પાટણ 490 615
હારીજ 498 585
ડિસા 518 520
વિસનગર 511 591
રાધનપુર 460 558
માણસા 504 570
થરા 450 601
મોડાસા 475 578
કડી 480 640
પાલનપુર 515 590
મહેસાણા 451 650
ખંભાત 480 518
હિંમતનગર 470 600
વિજાપુર 515 593
કુકરવાડા 490 555
ધાનેરા 451 452
ટિંટોઇ 470 530
સિધ્ધપુર 456 568
તલોદ 520 562
ગોજારીયા 500 566
દીયોદર 450 550
વડાલી 500 571
કલોલ 510 605
પાથાવાડ 440 441
બેચરાજી 465 495
વડગામ 470 485
ખેડબ્રહ્મા 545 561
સાણંદ 531 595
તારાપુર 480 522
કપડવંજ 470 495
બાવળા 490 531
વીરમગામ 475 566
આંબલિયાસણ 491 575
સતલાસણા 503 507
ઇકબાલગઢ 450 476
શિહોરી 430 501
પ્રાંતિજ 480 540
સલાલ 450 490
જાદર 470 595
વારાહી 491 492
દાહોદ 560 580

 

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 12/01/2024 Wheat Apmc Rate) :

તા. 09/01/2024, મંગળવારના ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 524 607
અમરેલી 511 639
જેતપુર 581 650
મહુવા 495 691
ગોંડલ 550 698
કોડીનાર 470 612
પોરબંદર 510 581
કાલાવડ 500 609
જુનાગઢ 500 619
સાવરકુંડલા 515 606
તળાજા 450 679
ખંભાત 480 518
દહેગામ 511 535
જસદણ 460 644
વાંકાનેર 480 570
વિસાવદર 493 611
ખેડબ્રહ્મા 550 580
બાવળા 535 611
દાહોદ 590 595

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (12/01/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 12/01/2024 Wheat Apmc Rate #2”

Leave a Comment