ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (14/12/2023 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 14/12/2023 Wheat Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (14/12/2023 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 14/12/2023 Wheat Apmc Rate

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 13/12/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 514થી રૂ. 576 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 516થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 607 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 521થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 483થી રૂ. 730 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 478થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 472થી રૂ. 584 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 690 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 566 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 454થી રૂ. 645 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 512 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલીતાણાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 640 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 553 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 572 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 610 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 541 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 680 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 650 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 482થી રૂ. 607 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 13/12/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 535થી રૂ. 616 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 405થી રૂ. 627 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 555થી રૂ. 623 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 690 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 708 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 598 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 14/12/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 526થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 494થી રૂ. 611 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 612 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 662 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 642 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખંભાતના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા.

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 620 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 586 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 493થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 525થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાવળાના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 527થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 585થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 14/12/2023 Wheat Apmc Rate) :

તા. 13/12/2023, બુધવારના લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 514 576
ગોંડલ 516 612
અમરેલી 475 600
સાવરકુંડલા 480 607
જેતપુર 521 580
જસદણ 480 570
બોટાદ 483 730
પોરબંદર 478 500
વિસાવદર 472 584
મહુવા 480 690
વાંકાનેર 480 575
જુનાગઢ 475 565
જામજોધપુર 500 540
ભાવનગર 460 580
મોરબી 510 566
રાજુલા 454 645
જામખંભાળિયા 450 512
પાલીતાણા 480 640
હળવદ 460 553
ઉપલેટા 475 540
ધોરાજી 490 572
બાબરા 490 610
ધારી 460 541
ભેંસાણ 450 540
ધ્રોલ 440 580
માંડલ 501 680
ઇડર 500 650
પાટણ 482 607
હારીજ 460 565
ડિસા 500 550
વિસનગર 450 575
રાધનપુર 470 568
થરા 480 550
મોડાસા 480 555
કડી 480 607
પાલનપુર 500 622
મહેસાણા 450 580
ખંભાત 480 590
હિંમતનગર 490 618
વિજાપુર 460 651
કુકરવાડા 471 523
ધાનેરા 484 491
ધનસૂરા 450 555
ટિંટોઇ 480 551
સિધ્ધપુર 485 770
તલોદ 485 632
ગોજારીયા 480 521
દીયોદર 500 550
કલોલ 475 500
બેચરાજી 470 575
વડગામ 500 611
ખેડબ્રહ્મા 515 550
સાણંદ 423 597
કપડવંજ 480 520
બાવળા 480 526
આંબલિયાસણ 484 529
સતલાસણા 490 538
ઇકબાલગઢ 500 510
શિહોરી 500 546
પ્રાંતિજ 480 540
સલાલ 490 530
જોટાણા 460 561
ચાણસ્મા 461 462
વારાહી 500 501
સમી 500 501
દાહોદ 516 516

 

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 14/12/2023 Wheat Apmc Rate) :

તા. 13/12/2023, બુધવારના ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 535 616
અમરેલી 405 627
જેતપુર 555 623
મહુવા 480 690
ગોંડલ 520 708
કોડીનાર 470 598
પોરબંદર 526 570
કાલાવડ 494 611
જુનાગઢ 500 612
સાવરકુંડલા 500 662
તળાજા 450 642
ખંભાત 480 590
દહેગામ 490 500
જસદણ 490 620
વાંકાનેર 485 586
વિસાવદર 493 575
ખેડબ્રહ્મા 525 560
બાવળા 527 575
દાહોદ 585 590

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (14/12/2023 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 14/12/2023 Wheat Apmc Rate”

Leave a Comment