ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (15/02/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 15/02/2024 Wheat Apmc Rat

WhatsApp Group Join Now

ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (15/02/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 15/02/2024 Wheat Apmc Rat

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 14/02/2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 511થી રૂ. 562 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 484થી રૂ. 537 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 406થી રૂ. 537 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 421થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 435થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 480 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 434થી રૂ. 646 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 459થી રૂ. 674 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 541 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 589 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 421થી રૂ. 501 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 589થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 483થી રૂ. 567 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 491થી રૂ. 620 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 490 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલીતાણાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 472થી રૂ. 620 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 390થી રૂ. 546 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 502 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 458થી રૂ. 622 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 465થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 456થી રૂ. 588 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 594 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોડાસાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 421થી રૂ. 559 સુધીના બોલાયા હતા.

કડી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 610 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખંભાત માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 455થી રૂ. 495 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હિંમતનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 14/02/2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 522થી રૂ. 585 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 421થી રૂ. 686 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 521થી રૂ. 650 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 459થી રૂ. 674 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 731 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 597 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 15/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 505થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 601 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 615 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખંભાતના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 455થી રૂ. 495 સુધીના બોલાયા હતા.

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 479થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 625 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 453થી રૂ. 601 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાવળાના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 515થી રૂ. 609 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 560થી રૂ. 582 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 15/02/2024 Wheat Apmc Rate) :

તા. 14/02/2024, બુધવારના લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 511 562
ગોંડલ 484 586
અમરેલી 406 537
જામનગર 440 575
સાવરકુંડલા 400 570
જેતપુર 421 600
જસદણ 435 570
પોરબંદર 400 480
વિસાવદર 434 646
મહુવા 459 674
વાંકાનેર 480 541
જુનાગઢ 430 589
જામજોધપુર 421 501
ભાવનગર 589 590
મોરબી 483 567
રાજુલા 491 620
કામખંભાળિયા 450 490
પાલીતાણા 472 620
ઉપલેટા 390 546
ધોરાજી 440 551
કોડીનાર 425 502
બાબરા 458 622
ધારી 465 500
ભેંસાણ 450 500
ધ્રોલ 456 588
ઇડર 520 594
મોડાસા 421 559
કડી 470 610
ખંભાત 455 495
હિંમતનગર 480 590
ટિંટોઇ 430 560
તલોદ 460 582
વડાલી 500 545
ખેડબ્રહ્મા 510 540
સાણંદ 501 599
તારાપુર 470 544
કપડવંજ 420 470
બાવળા 470 511
પ્રાંતિજ 450 510
સલાલ 440 490
જાદર 475 580
દાહોદ 529 550

 

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 15/02/2024 Wheat Apmc Rate) :

તા. 14/02/2024, બુધવારના ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 522 585
અમરેલી 421 686
જેતપુર 521 650
મહુવા 459 674
ગોંડલ 500 731
કોડીનાર 440 597
પોરબંદર 505 570
કાલાવડ 480 570
જુનાગઢ 450 601
સાવરકુંડલા 450 615
તળાજા 350 650
ખંભાત 455 495
દહેગામ 479 500
જસદણ 450 625
વાંકાનેર 490 565
વિસાવદર 453 601
ખેડબ્રહ્મા 520 550
બાવળા 515 609
દાહોદ 560 582

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (15/02/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 15/02/2024 Wheat Apmc Rat”

Leave a Comment