આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (15/03/2024) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 15/03/2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1122થી રૂ. 1244 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 1054થી રૂ. 1341 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 2185થી રૂ. 2685 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2185થી રૂ. 2625 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાશ્મીરીના બજાર ભાવ રૂ. 4150થી રૂ. 4155 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 425 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 570થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 402થી રૂ. 678 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 403થી રૂ. 562 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1146 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1420 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 740થી રૂ. 1850 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3040થી રૂ. 5290 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 923 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1945 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1320થી રૂ. 2580 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 835 સુધીના બોલાયા હતા. મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 990થી રૂ. 5410 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Today 15/03/2024 Amreli Apmc Rate):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ10201600
શિંગ મઠડી11221244
શિંગ મોટી10541341
તલ સફેદ21852685
તલ કાળા21852625
તલ કાશ્મીરી41504155
બાજરો425425
જુવાર5701160
ઘઉં ટુકડા402678
ઘઉં લોકવન403562
ચણા9001146
ચણા દેશી10801420
તુવેર7401850
એરંડા9001126
જીરું3,0405,290
રાયડો800923
રાઈ10001400
ધાણા11001945
ધાણી13202580
મેથી8001135
સોયાબીન830835
મરચા લાંબા9905410
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment