આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (15/03/2024) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 15/03/2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1640 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 385 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 555 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1720 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1730 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2030 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 520 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2155 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1134 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 954 સુધીના બોલાયા હતા.

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1340 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4935 સુધીના બોલાયા હતા.

અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 3980 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2250 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 3695 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 50થી રૂ. 450 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. રાજમાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1705 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Today 15/03/2024 Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12001640
બાજરો300385
ઘઉં400555
મગ12001720
અડદ10001730
તુવેર15002030
વાલ10001110
મેથી10001050
મકાઇ500520
ચણા10001140
ચણા સફેદ17002155
મગફળી જીણી10201225
મગફળી જાડી10001200
એરંડા10001134
રાયડો800954
રાઈ10001340
લસણ10002000
જીરૂ3,0004,935
અજમો20003980
ધાણા10001550
ધાણી14002250
મરચા સૂકા10003695
ડુંગળી50450
વટાણા7001105
રાજમા10001705
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment