આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (15/03/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 15/03/2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1605 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 334થી રૂ. 610 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 335થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 451 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 465 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળાના બજાર ભાવ રૂ. 550થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1280 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2550થી રૂ. 2550 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1085 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 1058 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1758 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 3100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 1750 સુધીના બોલાયા હતા. સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 839 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Today 15/03/2024 Jasdan Apmc Rate):

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડ Jasdan APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ14001605
ઘઉં ટુકડા334610
ઘઉં335570
બાજરો300451
જુવાર450900
મકાઈ400465
મગ10001300
ચણા10501135
વાલ10001300
અડદ10501500
ચોળા5501000
તુવેર11001900
મગફળી જાડી10251280
સીંગદાણા11001500
કાળા તલ25502550
એરંડા9001085
તલ16002200
રાઈ9001300
મેથી7501058
જીરું40004,850
ધાણા10001758
મરચા સૂકા11503100
વરિયાળી11502300
સુવાદાણા17501750
સોયાબીન751839
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment