આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (15/03/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ Mahuva APMC Market Yard) ના તા. 15/03/2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ શંકરના બજાર ભાવ રૂ. 1280થી રૂ. 1497 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શીંગ નં.૩૨ના બજાર ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1228 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 517 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1244 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 761થી રૂ. 761 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 360થી રૂ. 892 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 303થી રૂ. 511 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 380થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1205થી રૂ. 2701 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 822થી રૂ. 836 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1350 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા નં.3ના બજાર ભાવ રૂ. 828થી રૂ. 1098 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2095થી રૂ. 2450 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 3701થી રૂ. 3701 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 760થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5451 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 101થી રૂ. 337 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 208થી રૂ. 275 સુધીના બોલાયા હતા. નાળિયેર (100 નંગ)ના બજાર ભાવ રૂ. 532થી રૂ. 2099 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Today 15/03/2024 Mahuva Apmc Rate):
આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડ Mahuva APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ શંકર12801497
શીંગ નં.૩૨11301228
મકાઈ400517
મગફળી જાડી11401244
અડદ761761
જુવાર360892
બાજરી303511
ઘઉં ટુકડા380606
મગ12052701
સોયાબીન822836
ચણા દેશી12001350
ચણા નં.38281098
તલ20952450
તલ કાળા37013701
તુવેર7602200
જીરૂ4,5005,451
ડુંગળી101337
ડુંગળી સફેદ208275
નાળિયેર (100 નંગ)5322099
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment