ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (15/12/2023 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 15/12/2023 Wheat Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (15/12/2023 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 15/12/2023 Wheat Apmc Rate

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 14/12/2023, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 564 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 512થી રૂ. 625 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 625 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 583 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 586 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 511થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 80થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 488થી રૂ. 679 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 464થી રૂ. 556 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 499થી રૂ. 675 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 596 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 578 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 539 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 511થી રૂ. 573 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 579 સુધીના બોલાયા હતા.

જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 508 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 630 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 557 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 547 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા.

ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 502થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 577 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 589 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 482થી રૂ. 589 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા.

ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 528 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 563 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાધનપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 14/12/2023, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 528થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 530થી રૂ. 621 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 499થી રૂ. 675 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં થયો વધુ ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 15/12/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 586 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 587 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 626 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 471થી રૂ. 656 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખંભાતના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 620 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 562 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 577 સુધીના બોલાયા હતા.

ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 528થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 570થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 15/12/2023 Wheat Apmc Rate) :

તા. 14/12/2023, ગુરૂવારના લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 510 564
ગોંડલ 512 612
અમરેલી 480 625
જામનગર 500 583
સાવરકુંડલા 450 586
જેતપુર 511 590
જસદણ 80 580
બોટાદ 488 679
વિસાવદર 464 556
મહુવા 499 675
વાંકાનેર 485 596
જુનાગઢ 475 578
જામજોધપુર 480 539
મોરબી 511 573
રાજુલા 470 579
જામખંભાળિયા 425 508
પાલીતાણા 480 630
હળવદ 450 557
ઉપલેટા 480 570
ધોરાજી 501 547
બાબરા 485 575
ધારી 502 551
ભેંસાણ 440 550
ધ્રોલ 460 577
ઇડર 510 589
પાટણ 482 589
હારીજ 450 575
ડિસા 480 528
વિસનગર 470 563
રાધનપુર 450 570
માણસા 470 537
થરા 480 540
મોડાસા 480 613
કડી 485 611
પાલનપુર 500 551
મહેસાણા 455 571
ખંભાત 480 590
હિંમતનગર 490 595
વિજાપુર 485 555
કુકરવાડા 480 505
ધનસૂરા 450 550
સિધ્ધપુર 477 550
તલોદ 470 542
ગોજારીયા 470 496
દીયોદર 500 630
ભાભર 530 551
પાથાવાડ 500 540
બેચરાજી 475 489
ખેડબ્રહ્મા 500 545
સાણંદ 470 576
કપડવંજ 475 490
બાવળા 470 525
વીરમગામ 436 561
આંબલિયાસણ 450 515
સતલાસણા 480 493
ઇકબાલગઢ 480 481
શિહોરી 510 550
પ્રાંતિજ 480 550
સલાલ 500 535
ચાણસ્મા 461 486
સમી 520 521
દાહોદ 520 560

 

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 15/12/2023 Wheat Apmc Rate) :

તા. 14/12/2023, ગુરૂવારના ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 528 606
અમરેલી 440 600
જેતપુર 530 621
મહુવા 499 675
ગોંડલ 520 700
કોડીનાર 500 600
પોરબંદર 501 586
કાલાવડ 490 587
જુનાગઢ 500 606
સાવરકુંડલા 500 626
તળાજા 471 656
ખંભાત 480 590
જસદણ 480 620
વાંકાનેર 480 562
વિસાવદર 485 577
ખેડબ્રહ્મા 520 560
બાવળા 528 551
દાહોદ 570 590

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (15/12/2023 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 15/12/2023 Wheat Apmc Rate”

Leave a Comment