ઘઉંના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (16/02/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 16/02/2024 Wheat Apmc Rat

WhatsApp Group Join Now

ઘઉંના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (16/02/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 16/02/2024 Wheat Apmc Rat

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 15/02/2024, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 505થી રૂ. 562 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 405થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 421થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 421થી રૂ. 595 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 536થી રૂ. 620 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 449 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 432થી રૂ. 576 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 482થી રૂ. 672 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 556 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 593 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 421થી રૂ. 501 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 512થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 618 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 626 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામખંભાળિયાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 536 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 455થી રૂ. 542 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 545 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 362થી રૂ. 485 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 467થી રૂ. 541 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 480 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 524થી રૂ. 536 સુધીના બોલાયા હતા.

ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 525 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 401 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 604 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 621 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 620 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 15/02/2024, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 595 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 566 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 660 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 482થી રૂ. 672 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 671 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 455થી રૂ. 610 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 16/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 537 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 572 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 584 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 604 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 621 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખંભાતના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 455થી રૂ. 505 સુધીના બોલાયા હતા.

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 520 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 630 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 588 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 589 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાવળાના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 517થી રૂ. 617 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 560થી રૂ. 584 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 16/02/2024 Wheat Apmc Rate) :

તા. 15/02/2024, ગુરૂવારના લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 505 562
ગોંડલ 425 600
અમરેલી 405 575
જામનગર 450 570
સાવકુંડલા 421 560
જેતપુર 421 595
જસદણ 440 565
બોટાદ 536 620
પોરબંદર 410 449
વિસાવદર 432 576
મહુવા 482 672
વાંકાનેર 480 556
જુનાગઢ 430 593
જામજોધપુર 421 501
ભાવનગર 512 580
મોરબી 490 618
રાજુલા 490 626
જામખંભાળિયા 450 536
પાલીતાણા 455 542
હળવદ 500 545
ઉપલેટા 362 485
ધોરાજી 467 541
કોડીનાર 440 480
બાબરા 524 536
ધારી 440 525
ભેંસાણ 400 500
લાલપુર 400 401
ધ્રોલ 460 604
ઇડર 500 621
પાટણ 480 620
હારીજ 463 557
ડિસા 475 485
વિસનગર 470 591
રાધનપુર 470 580
માણસા 496 617
થરા 470 626
મોડાસા 451 539
કડી 470 646
પાલનપુર 511 625
મહેસાણા 476 581
ખંભાત 455 505
હિંમતનગર 480 651
વિજાપુર 470 618
કુકરવાડા 470 606
સિધ્ધપુર 490 590
તલોદ 470 532
ગોજારીયા 510 505
ભીલડી 465 480
દીયોદર 450 503
વડાલી 500 546
કલોલ 500 618
પાથાવાડ 505 506
બેચરાજી 450 471
વડગામ 528 529
ખેડબ્રહ્મા 500 535
સાણંદ 506 599
તારાપુર 470 540
કપડવંજ 420 470
બાવળા 400 511
વીરમગામ 472 505
આંબલિયાસણ 460 631
સતલાસણા 495 521
ઇકબાલગઢ 430 515
પ્રાંતિજ 450 500
સલાલ 450 485
દાહોદ 530 550

 

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 16/02/2024 Wheat Apmc Rate) :

તા. 15/02/2024, ગુરૂવારના ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 520 595
અમરેલી 400 566
જેતપુર 501 660
મહુવા 482 672
ગોંડલ 451 671
કોડીનાર 455 610
પોરબંદર 475 537
કાલાવડ 470 572
જુનાગઢ 450 584
સાવરકુંડલા 451 604
તળાજા 400 621
ખંભાત 455 505
દહેગામ 480 520
જસદણ 450 630
વાંકાનેર 490 588
વિસાવદર 451 589
ખેડબ્રહ્મા 520 550
બાવળા 517 617
દાહોદ 560 584

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “ઘઉંના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (16/02/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 16/02/2024 Wheat Apmc Rat”

Leave a Comment