જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (18/03/2024) બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 18/03/2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1605 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 365થી રૂ. 625 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 335થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 421 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 480 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1115 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળાના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1935 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1280 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 955થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 1651થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 955થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4750 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 4200 સુધીના બોલાયા હતા.

વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 150થી રૂ. 150 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

રજકાનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 770થી રૂ. 839 સુધીના બોલાયા હતા. વાલોળના બજાર ભાવ રૂ. 250થી રૂ. 250 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Today 18/03/2024 Jasdan Apmc Rate):

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડ Jasdan APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ14001605
ઘઉં ટુકડા365625
ઘઉં335580
બાજરો300421
જુવાર500951
મકાઈ400480
મગ16001600
ચણા10301115
વાલ10001600
અડદ10501500
ચોળા15002550
તુવેર11001935
મગફળી જાડી10001280
સીંગદાણા10501500
એરંડા9551105
તલ16512600
રાઈ9001200
મેથી9551100
જીરું40004,750
ધાણા10501700
મરચા સૂકા10004200
વરિયાળી12002000
લસણ7501500
ડુંગળી150150
રજકાનું બી25002500
સુવા10501700
સોયાબીન770839
વાલોળ250250
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment