મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (18/03/2024) બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva APMC Market Yard) ના તા. 18/03/2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ શંકરના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1572 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શીંગ નં.૩૨ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1240 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શીંગ નં.૩૯ના બજાર ભાવ રૂ. 1032થી રૂ. 1186 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1367 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 790 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 377થી રૂ. 547 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 707 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 544થી રૂ. 544 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1530થી રૂ. 2047 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 814થી રૂ. 857 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1352 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા નં.3ના બજાર ભાવ રૂ. 435થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 2395થી રૂ. 2401 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 3720થી રૂ. 3720 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1730થી રૂ. 1875 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3100થી રૂ. 5510 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 100થી રૂ. 342 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 200થી રૂ. 273 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે નાળિયેર (100 નંગ)ના બજાર ભાવ રૂ. 428થી રૂ. 1770 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Today 18/03/2024 Mahuva Apmc Rate):

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડ Mahuva APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ શંકર10001572
શીંગ નં.૩૨11011240
શીંગ નં.૩૯10321186
મગફળી જાડી10511367
એરંડા6001110
જુવાર300790
બાજરી377547
ઘઉં ટુકડા450707
મકાઈ544544
મગ15302047
સોયાબીન814857
ચણા દેશી10201352
ચણા નં.34351101
તલ23952401
તલ કાળા37203720
તુવેર17301875
જીરૂ3,1005,510
ડુંગળી100342
ડુંગળી સફેદ200273
નાળિયેર (100 નંગ)4281770
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment