ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (21/02/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 21/02/2024 Wheat Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (21/02/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 21/02/2024 Wheat Apmc Rate

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 20/02/2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 561 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમર્રેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 441થી રૂ. 561 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 421થી રૂ. 630 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 587 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 443 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 441થી રૂ. 555 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 458થી રૂ. 668 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 597 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 380થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 476થી રૂ. 576 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 472થી રૂ. 578 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 520 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામખંભાળિયાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 520 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 463થી રૂ. 530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 455થી રૂ. 501 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 475 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 401થી રૂ. 525 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 448થી રૂ. 592 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધારીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 455થી રૂ. 530 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 430 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 576 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 621 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 497થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 20/02/2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 665 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 684 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 551થી રૂ. 756 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 458થી રૂ. 668 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 686 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 525 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં થયો મોટો વધારો; જાણો આજના (તા. 21/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 509 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 520 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 621 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 613 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખંભાતના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 455થી રૂ. 511 સુધીના બોલાયા હતા.

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 515 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 621 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 445થી રૂ. 531 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1486 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખેડબ્રહ્માના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 530થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 522થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 560થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 21/02/2024 Wheat Apmc Rate) :

તા. 20/02/2024, મંગળવારના લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 480 530
ગોંડલ 440 581
અમર્રેલી 441 561
જામનગર 400 570
સાવરકુંડલા 400 570
જેતપુર 421 630
જસદણ 400 551
બોટાદ 460 587
પોરબંદર 400 443
વિસાવદર 441 555
મહુવા 458 668
વાંકાનેર 480 600
જુનાગઢ 440 597
જામજોધપુર 380 540
ભાવનગર 476 576
મોરબી 472 578
રાજુલા 470 520
જામખંભાળિયા 450 520
પાલીતાણા 463 530
હળવદ 455 501
ઉપલેટા 350 475
ધોરાજી 401 525
બાબરા 448 592
ધારી 455 530
ભેંસાણ 400 500
લાલપુર 400 430
ધ્રોલ 460 576
ઇડર 480 621
પાટણ 497 590
હારીજ 450 550
ડિસા 470 491
વિસનગર 485 582
રાધનપુર 450 580
માણસા 485 651
થરા 437 579
મોડાસા 460 573
કડી 491 578
પાલનપુર 480 590
મહેસાણા 485 601
ખંભાત 455 511
હિંમતનગર 480 591
વિજાપુર 470 573
કુકરવાડા 485 510
ધાનેરા 466 467
સિધ્ધપુર 470 516
તલોદ 500 545
ગોજારીયા 525 574
દીયોદર 450 550
વડાલી 500 564
કલોલ 495 509
બેચરાજી 421 451
વડગામ 500 501
ખેડબ્રહ્મા 520 547
સાણંદ 507 571
તારાપુર 460 555
કપડવંજ 420 470
બાવળા 450 517
વીરમગામ 478 581
આંબલિયાસણ 485 500
સતલાસણા 495 583
ઇકબાલગઢ 460 510
શિહોરી 400 410
પ્રાંતિજ 460 520
સલાલ 450 510
દાહોદ 520 614

 

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 21/02/2024 Wheat Apmc Rate) :

તા. 20/02/2024, મંગળવારના ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 490 665
અમરેલી 440 684
જેતપુર 551 756
મહુવા 458 668
ગોંડલ 450 686
કોડીનાર 440 525
પોરબંદર 485 509
કાલાવડ 400 520
જુનાગઢ 450 590
સાવરકુંડલા 451 621
તળાજા 440 613
ખંભાત 455 511
દહેગામ 480 515
જસદણ 430 621
વાંકાનેર 490 600
વિસાવદર 445 531
ભેંસાણ 1100 1486
ખેડબ્રહ્મા 530 570
બાવળા 522 580
દાહોદ 560 580

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (21/02/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 21/02/2024 Wheat Apmc Rate”

Leave a Comment