ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (23/01/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 23/01/2024 Wheat Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (23/01/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 23/01/2024 Wheat Apmc Rate

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 20/01/2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 528થી રૂ. 588 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 592 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 592 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 585 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 568 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 539થી રૂ. 605 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 455થી રૂ. 473 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 493થી રૂ. 615 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 499થી રૂ. 685 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 579 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 593 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 496થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 521થી રૂ. 610 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 668 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામખંભાળિયાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 524 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 630 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 576 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 538 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 559 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 545થી રૂ. 586 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધારીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 563 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 563 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 615 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 390થી રૂ. 615 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 515થી રૂ. 532 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 521થી રૂ. 617 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 20/01/2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 547થી રૂ. 640 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 633 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 541થી રૂ. 638 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 499થી રૂ. 685 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 550થી રૂ. 711 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 608 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 23/01/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 531થી રૂ. 599 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 512થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 596 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 615 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 380થી રૂ. 637 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દહેગામના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 525થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 465થી રૂ. 641 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 495થી રૂ. 611 સુધીના બોલાયા હતા. બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 531થી રૂ. 581 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 580થી રૂ. 610 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 23/01/2024 Wheat Apmc Rate) :

તા. 20/01/2024, શનિવારના લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 528 588
ગોંડલ 501 581
અમરેલી 500 592
જામનગર 480 585
સાવરકુંડલા 410 600
જેતપુર 501 568
જસદણ 450 580
બોટાદ 539 605
પોરબંદર 455 473
વિસાવદર 493 615
મહુવા 499 685
વાંકાનેર 480 579
જુનાગઢ 480 593
જામજોધપુર 480 565
ભાવનગર 496 590
મોરબી 521 610
રાજુલા 440 668
જામખંભાળિયા 470 524
પાલીતાણા 470 630
હળવદ 501 576
ઉપલેટા 490 538
ધોરાજી 475 559
બાબરા 545 586
ધારી 470 563
ભેંસાણ 450 540
ધ્રોલ 480 563
ઇડર 510 615
હારીજ 390 615
ડિસા 515 532
વિસનગર 521 617
રાધનપુર 522 595
માણસા 516 580
થરા 520 590
મોડાસા 500 593
કડી 500 653
પાલનપુર 550 600
હિંમતનગર 480 581
વિજાપુર 515 611
કુકરવાડા 490 560
ધાનેરા 452 590
ભીલડી 506 525
દીયોદર 475 550
વડાલી 530 570
કલોલ 510 600
બેચરાજી 498 509
સાણંદ 516 587
તારાપુર 480 555
કપડવંજ 480 500
બાવળા 499 518
વીરમગામ 501 613
આંબલિયાસણ 507 514
સતલાસણા 530 600
ઇકબાલગઢ 500 501
પ્રાંતિજ 470 530
સલાલ 460 500
વારાહી 401 441
દાહોદ 560 580

 

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 23/01/2024 Wheat Apmc Rate) :

તા. 20/01/2024, શનિવારના ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 547 640
અમરેલી 500 633
જેતપુર 541 638
મહુવા 499 685
ગોંડલ 550 711
કોડીનાર 470 608
પોરબંદર 531 599
કાલાવડ 512 580
જુનાગઢ 500 596
સાવરકુંડલા 520 615
તળાજા 380 637
દહેગામ 525 540
જસદણ 465 641
વાંકાનેર 485 590
વિસાવદર 495 611
બાવળા 531 581
દાહોદ 580 610

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (23/01/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 23/01/2024 Wheat Apmc Rate”

Leave a Comment