ઘઉંના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (23/02/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 23/02/2024 Wheat Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

ઘઉંના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (23/02/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 23/02/2024 Wheat Apmc Rate

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22/02/2024, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 538 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 556 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 556 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 528 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 415થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 610 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 457થી રૂ. 479 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 390થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 675 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 525 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 420થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 615 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 506 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલીતાણાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 405થી રૂ. 498 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 481 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 490 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 416થી રૂ. 511 સુધીના બોલાયા હતા.

કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 435થી રૂ. 513 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 592 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધારીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 445થી રૂ. 520 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 429થી રૂ. 480 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 426થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 677 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 465થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22/02/2024, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 595 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 676 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 698 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 675 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 726 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 614 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં કેટલો વધારો થયો? જાણો આજના (તા. 23/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 558 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 558 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 363થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખંભાત માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 455થી રૂ. 501 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દહેગામના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 510 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 670 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 510 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 453થી રૂ. 621 સુધીના બોલાયા હતા.

ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 530થી રૂ. 566 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 540થી રૂ. 593 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 23/02/2024 Wheat Apmc Rate) :

તા. 22/02/2024, ગુરૂવારના લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 480 538
ગોંડલ 440 636
અમરેલી 400 556
જામનગર 400 528
જેતપુર 400 575
જસદણ 415 560
બોટાદ 430 610
પોરબંદર 457 479
વિસાવદર 390 600
મહુવા 430 675
વાંકાનેર 470 525
જુનાગઢ 420 580
જામજોધપુર 400 560
ભાવનગર 450 615
મોરબી 480 600
રાજુલા 450 600
જામખંભાળિયા 450 506
પાલીતાણા 405 498
હળવદ 400 481
ઉપલેટા 400 490
ધોરાજી 416 511
કોડીનાર 435 513
બાબરા 480 592
ધારી 445 520
ભેંસાણ 400 500
લાલપુર 429 480
ધ્રોલ 426 570
ઇડર 480 677
પાટણ 475 590
હારીજ 465 550
ડિસા 480 510
વિસનગર 490 585
રાધનપુર 480 568
માણસા 455 595
થરા 466 561
મોડાસા 460 569
કડી 450 540
પાલનપુર 500 583
મહેસાણા 460 590
ખંભાત 455 501
હિંમતનગર 480 602
વિજાપુર 450 575
કુકરવાડા 450 571
ધાનેરા 454 466
સિધ્ધપુર 475 500
તલોદ 480 567
ગોજારીયા 445 529
વડાલી 500 532
કલોલ 490 600
બેચરાજી 455 489
વડગામ 525 591
ખેડબ્રહ્મા 515 551
સાણંદ 430 528
તારાપુર 460 501
બાવળા 400 480
વીરમગામ 497 560
આંબલિયાસણ 431 550
સતલાસણા 480 592
ઇકબાલગઢ 453 454
દાહોદ 535 550

 

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 23/02/2024 Wheat Apmc Rate) :

તા. 22/02/2024, ગુરૂવારના ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 490 595
અમરેલી 425 676
જેતપુર 500 698
મહુવા 430 675
ગોંડલ 450 726
કોડીનાર 480 614
પોરબંદર 490 500
કાલાવડ 460 558
જુનાગઢ 440 558
તળાજા 363 560
ખંભાત 455 501
દહેગામ 450 510
જસદણ 430 670
વાંકાનેર 475 510
વિસાવદર 453 621
ખેડબ્રહ્મા 530 566
બાવળા 500 540
દાહોદ 540 593
દાહોદ 560 651

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “ઘઉંના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (23/02/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 23/02/2024 Wheat Apmc Rate”

Leave a Comment