ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (23/12/2023 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 23/12/2023 Wheat Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (23/12/2023 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 23/12/2023 Wheat Apmc Rate

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22/12/2023, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 508થી રૂ. 558 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 531 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 511થી રૂ. 531 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 583 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 572 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 455થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 494થી રૂ. 613 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 497 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 515થી રૂ. 677 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 556 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 561 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 503થી રૂ. 577 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 630 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 474 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલીતાણાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 605 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 528 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 529 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 471થી રૂ. 548 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 487થી રૂ. 523 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 455થી રૂ. 520 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 538 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 569 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 445થી રૂ. 541 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 535 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22/12/2023, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 522થી રૂ. 595 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 649 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 535થી રૂ. 684 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 515થી રૂ. 677 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 686 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 588 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં વધુ ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 23/12/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 523થી રૂ. 547 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 484થી રૂ. 608 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 587 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 599 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1113 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખંભાતના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા.

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 472થી રૂ. 475 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા.

ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 515 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 489થી રૂ. 552 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 570થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 23/12/2023 Wheat Apmc Rate) :

તા. 22/12/2023, શુક્રવારના લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 508 558
ગોંડલ 490 585
અમરેલી 511 531
જામનગર 440 583
સાવરકુંડલા 450 570
જેતપુર 451 572
જસદણ 455 570
બોટાદ 494 613
પોરબંદર 470 497
મહુવા 515 677
વાંકાનેર 485 580
જુનાગઢ 460 556
જામજોધપુર 470 550
ભાવનગર 460 561
મોરબી 503 577
રાજુલા 460 630
જામખંભાળિયા 410 474
પાલીતાણા 460 605
હળવદ 500 528
ઉપલેટા 460 529
ધોરાજી 471 548
બાબરા 487 523
ધારી 510 540
ભેંસાણ 450 540
લાલપુર 455 520
ધ્રોલ 460 538
ઇડર 480 569
પાટણ 445 541
હારીજ 430 535
ડિસા 460 565
વિસનગર 450 567
રાધનપુર 470 565
માણસા 430 527
થરા 430 556
મોડાસા 445 568
કડી 400 591
પાલનપુર 450 534
મહેસાણા 444 521
ખંભાત 480 580
હિંમતનગર 470 568
વિજાપુર 451 515
કુકરવાડા 441 540
ધાનેરા 430 525
ધનસૂરા 460 500
સિધ્ધપુર 455 606
તલોદ 450 586
ગોજારીયા 450 521
દીયોદર 465 511
કલોલ 380 510
ભાભર 450 503
બેચરાજી 430 475
ખેડબ્રહ્મા 480 502
સાણંદ 522 595
કપડવંજ 450 480
બાવળા 480 520
વીરમગામ 430 566
આંબલિયાસણ 474 539
સતલાસણા 450 476
ઇકબાલગઢ 447 465
પ્રાંતિજ 450 520
સલાલ 420 480
જાદર 475 555
ચાણસ્મા 425 465
વારાહી 425 426
વાવ 430 431
જેતલપુર 490 491
દાહોદ 550 560

 

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 23/12/2023 Wheat Apmc Rate) :

તા. 22/12/2023, શુક્રવારના ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 522 595
અમરેલી 450 649
જેતપુર 535 684
મહુવા 515 677
ગોંડલ 510 686
કોડીનાર 470 588
પોરબંદર 523 547
કાલાવડ 484 608
જુનાગઢ 480 587
સાવરકુંડલા 500 599
તળાજા 900 1113
ખંભાત 480 580
દહેગામ 472 475
જસદણ 460 600
વાંકાનેર 480 550
ખેડબ્રહ્મા 500 515
બાવળા 489 552
દાહોદ 570 580

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (23/12/2023 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 23/12/2023 Wheat Apmc Rate”

Leave a Comment