ઘઉંના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (28/12/2023 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 28/12/2023 Wheat Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

ઘઉંના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (28/12/2023 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 28/12/2023 Wheat Apmc Rate

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 27/12/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 401થી રૂ. 616 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 491થી રૂ. 616 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 573 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 491થી રૂ. 588 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 605 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 470 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 4611થી રૂ. 559 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 699 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 444થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 556 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 567 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 531થી રૂ. 585 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 586 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 471થી રૂ. 622 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામખંભાળીયાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 467 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 544 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 542 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 571 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 456થી રૂ. 544 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધારીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 545 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 462થી રૂ. 574 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માંડલના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 501 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 587 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 459થી રૂ. 568 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 27/12/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 530થી રૂ. 645 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 487થી રૂ. 648 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 541થી રૂ. 620 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 699 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 702 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 588 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક વધારો; જાણો આજના (તા. 28/12/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 570થી રૂ. 604 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 568 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 604 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 596 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 630 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખંભાતના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા.

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 468થી રૂ. 478 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 612 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 495થી રૂ. 561 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 468થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 525થી રૂ. 555 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 580થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 28/12/2023 Wheat Apmc Rate) :

તા. 27/12/2023, બુધવારના લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 450 560
ગોંડલ 401 596
અમરેલી 491 616
જામનગર 425 565
સાવરકુંડલા 450 573
જેતપુર 491 588
જસદણ 450 550
બોટાદ 475 605
પોરબંદર 450 470
વિસાવદર 4611 559
મહુવા 450 699
વાંકાનેર 444 570
જુનાગઢ 400 556
જામજોધપુર 460 567
ભાવનગર 531 585
મોરબી 490 586
રાજુલા 471 622
જામખંભાળીયા 430 467
પાલીતાણા 460 600
હળવદ 480 544
ઉપલેટા 425 542
ધોરાજી 475 571
બાબરા 456 544
ધારી 475 545
ભેંસાણ 430 540
ધ્રોલ 462 574
માંડલ 480 501
ઇડર 480 587
પાટણ 459 568
હારીજ 440 550
ડિસા 465 476
વિસનગર 455 590
રાધનપુર 62 570
માણસા 425 497
થરા 430 570
મોડાસા 450 590
કડી 440 590
પાલનપુર 451 570
મહેસાણા 450 611
ખંભાત 480 565
હિંમતનગર 480 588
વિજાપુર 440 520
કુકરવાડા 460 501
ધાનેરા 508 509
ધનસૂરા 450 485
ટિંટોઇ 445 500
સિધ્ધપુર 455 522
તલોદ 450 529
ગોજારીયા 460 515
ભીલડી 452 542
કલોલ 440 470
બેચરાજી 440 485
વડગામ 491 495
સાણંદ 526 585
કપડવંજ 440 480
બાવળા 460 521
વીરમગામ 381 483
આંબલિયાસણ 460 529
સતલાસણા 484 545
ઇકબાલગઢ 450 461
શિહોરી 479 536
પ્રાંતિજ 450 510
સલાલ 420 480
જાદર 465 570
ચાણસ્મા 425 426
વારાહી 525 526
દાહોદ 565 580

 

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 28/12/2023 Wheat Apmc Rate) :

તા. 27/12/2023, બુધવારના ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 530 645
અમરેલી 487 648
જેતપુર 541 620
મહુવા 450 699
ગોંડલ 520 702
કોડીનાર 470 588
પોરબંદર 570 604
કાલાવડ 480 568
જુનાગઢ 450 604
સાવરકુંડલા 500 596
તળાજા 425 630
ખંભાત 480 565
દહેગામ 468 478
જસદણ 460 612
વાંકાનેર 495 561
વિસાવદર 468 580
બાવળા 525 555
દાહોદ 580 590

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “ઘઉંના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (28/12/2023 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 28/12/2023 Wheat Apmc Rate”

Leave a Comment