ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (29/12/2023 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 29/12/2023 Wheat Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (29/12/2023 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 29/12/2023 Wheat Apmc Rate

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 28/12/2023, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 495થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 591 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 591 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 552 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 582 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 486થી રૂ. 582 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 467થી રૂ. 603 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 456 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 464થી રૂ. 578 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 468થી રૂ. 770 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 555 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 462થી રૂ. 559 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 491થી રૂ. 601 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 444થી રૂ. 635 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામખંભાળિયાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 494 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 546 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 528 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 549 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 488થી રૂ. 522 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધારીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 411થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 461થી રૂ. 553 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 585 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 465થી રૂ. 535 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 466થી રૂ. 515 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 28/12/2023, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 526થી રૂ. 618 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 482થી રૂ. 584 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 541થી રૂ. 622 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 468થી રૂ. 770 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 550થી રૂ. 686 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 591 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક વધારો; જાણો આજના (તા. 29/12/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 495થી રૂ. 581 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 557 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 576 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 515થી રૂ. 626 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 662 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખંભાતના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા.

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 474થી રૂ. 488 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 621 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 568 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 558 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાવળાના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 521થી રૂ. 581 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 570થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 29/12/2023 Wheat Apmc Rate) :

તા. 28/12/2023, ગુરૂવારના લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 495 570
ગોંડલ 450 591
અમરેલી 480 591
જામનગર 480 552
સાવરકુંડલા 475 582
જેતપુર 486 582
જસદણ 450 530
બોટાદ 467 603
પોરબંદર 450 456
વિસાવદર 464 578
મહુવા 468 770
વાંકાનેર 485 555
જુનાગઢ 480 550
જામજોધપુર 460 551
ભાવનગર 462 559
મોરબી 491 601
રાજુલા 444 635
જામખંભાળિયા 400 494
પાલીતાણા 450 600
હળવદ 480 546
ઉપલેટા 450 528
ધોરાજી 490 549
બાબરા 488 522
ધારી 411 540
ભેંસાણ 450 540
ધ્રોલ 461 553
ઇડર 485 585
પાટણ 465 535
હારીજ 440 540
ડિસા 466 515
વિસનગર 450 607
રાધનપુર 450 546
માણસા 449 531
થરા 430 510
મોડાસા 450 555
કડી 440 584
પાલનપુર 421 547
મહેસાણા 450 606
ખંભાત 480 565
હિંમતનગર 487 560
વિજાપુર 470 621
કુકરવાડા 450 538
ધાનેરા 560 561
ધનસૂરા 440 480
સિધ્ધપુર 455 517
તલોદ 450 539
ગોજારીયા 460 507
કલોલ 450 500
બેચરાજી 440 466
ખેડબ્રહ્મા 500 530
સાણંદ 521 587
કપડવંજ 440 480
બાવળા 445 515
વીરમગામ 470 555
આંબલિયાસણ 400 528
સતલાસણા 481 488
ઇકબાલગઢ 450 616
પ્રાંતિજ 440 510
સલાલ 435 485
જાદર 465 520
વારાહી 470 526
દાહોદ 550 565

 

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 29/12/2023 Wheat Apmc Rate) :

તા. 28/12/2023, ગુરૂવારના ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 526 618
અમરેલી 482 584
જેતપુર 541 622
મહુવા 468 770
ગોંડલ 550 686
કોડીનાર 470 591
પોરબંદર 495 581
કાલાવડ 480 557
જુનાગઢ 500 576
સાવરકુંડલા 515 626
તળાજા 475 662
ખંભાત 480 565
દહેગામ 474 488
જસદણ 480 621
વાંકાનેર 480 568
વિસાવદર 470 580
ખેડબ્રહ્મા 510 558
બાવળા 521 581
દાહોદ 570 580

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (29/12/2023 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 29/12/2023 Wheat Apmc Rate”

Leave a Comment