તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (27-04-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેર 27-04-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 26-04-2024, શુક્રવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2406 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1950થી રૂ. 2340 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1660થી રૂ. 1946 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1081થી રૂ. 2341 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2236 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2010 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2271 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2451 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2140 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2025 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1425થી રૂ. 1650 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1471થી રૂ. 2041 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 1871 સુધીના બોલાયા હતા. સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 19125થી રૂ. 1926 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીન 27-04-2024

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 26-04-2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 765થી રૂ. 872 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 834થી રૂ. 864 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 865 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 837થી રૂ. 838 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 853થી રૂ. 869 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (25-04-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 815થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 865 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 832 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 898 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 675થી રૂ. 867 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા.

વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 805થી રૂ. 820 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેર ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 27-04-2024):

તા. 26-04-2024, શુક્રવારના  બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ16002406
જુનાગઢ19502340
ભાવનગર16601946
ગોંડલ10812341
ઉપલેટા15001600
વિસાવદર18002236
તળાજા14002010
જેતપુર16002271
જામજોધપુર17002451
અમરેલી14002180
સાવરકુંડલા15002140
ભેંસાણ18002025
વિસનગર14251650
કડી14712041
બેચરાજી18001871
સાણંદ191251926

સોયાબીન ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 27-04-2024):

તા. 26-04-2024, શુક્રવારના  બજાર સોયાબીનના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ765872
વિસાવદર834864
જસદણ750865
ભાવનગર837838
જામજોધપુર850881
સાવરકુંડલા853869
જેતપુર815890
જામનગર750865
રાજુલા831832
જુનાગઢ850898
અમરેલી675867
ભેંસાણ800881
વેરાવળ805820
હિંમતનગર800890
તુવેર સોયાબીન Turmeric Soybeans Price 27-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment