રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27-04-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 27-04-2024

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 27-04-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1589 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 483થી રૂ. 532 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 497થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 680થી રૂ. 753 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 935 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 480 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 385થી રૂ. 455 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2405 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1545થી રૂ. 2250 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1960 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1530થી રૂ. 1950 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2050 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1851 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1570થી રૂ. 1660 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1348 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1262 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2320થી રૂ. 2635 સુધીના બોલાયા હતા.

સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 720 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1005થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2626 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 971થી રૂ. 1377 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 861થી રૂ. 885 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1545 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2950થી રૂ. 3252 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1290થી રૂ. 3580 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1751 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1411થી રૂ. 2311 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1650 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (25-04-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4496 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1350 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1340 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 2250 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અશેરીયોના બજાર ભાવ રૂ. 1825થી રૂ. 1825 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3400થી રૂ. 3900 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 890થી રૂ. 981 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રજકાનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 3600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગુવારનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 990થી રૂ. 1030 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.13501589
ઘઉં લોકવન483532
ઘઉં ટુકડા497570
જુવાર સફેદ680753
જુવાર લાલ700935
જુવાર પીળી400480
બાજરી385455
તુવેર18002405
ચણા પીળા11251231
ચણા સફેદ15452250
અડદ14001960
મગ15301950
વાલ દેશી10002050
વટાણા15001851
સીંગદાણા15701660
મગફળી જાડી11201348
મગફળી જીણી11301262
તલી23202635
સુરજમુખી450720
એરંડા10051105
અજમો18002626
સુવા9711377
સોયાબીન861885
સીંગફાડા11501545
કાળા તલ29503252
લસણ12903580
ધાણા12501751
મરચા સુકા9002700
ધાણી14112311
વરીયાળી9501650
જીરૂ3,8004,496
રાય11201,350
મેથી10001340
ઇસબગુલ17502250
અશેરીયો18251825
કલોંજી34003900
રાયડો890981
રજકાનું બી30003600
ગુવારનું બી9901030
રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 27-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment