તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (30-04-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેર 30-04-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 29-04-2024, સોમવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2435 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 2361 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2131 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1416થી રૂ. 2016 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1825થી રૂ. 2211 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1345થી રૂ. 2150 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1560થી રૂ. 2225 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 1901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1880થી રૂ. 2060 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2361 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 2022 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 2431 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1950 સુધીના બોલાયા હતા. બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીન 30-04-2024

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 29-04-2024, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 861થી રૂ. 887 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 852 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (27-04-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 875 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 876 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 894 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 861 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 858 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 851 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 840 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 845થી રૂ. 880 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેર ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 30-04-2024):

તા. 29-04-2024, સોમવારના  બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ18002435
ગોંડલ10012361
ઉપલેટા16002131
ધોરાજી14162016
વિસાવદર18252211
બોટાદ10002100
જસદણ12002200
જામનગર13452150
જેતપુર15602225
રાજુલા18501901
મહુવા18802060
જામજોધપુર17002361
સાવરકુંડલા17502022
માંડલ20012431
ભેંસાણ17001950
બેચરાજી18002100

સોયાબીન ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 30-04-2024):

તા. 29-04-2024, સોમવારના  બજાર સોયાબીનના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ861887
વિસાવદર830860
પોરબંદર851852
જસદણ800875
જામજોધપુર800876
કોડીનાર825894
ધોરાજી831861
ભેંસાણ700858
વેરાવળ801851
મહુવા800840
મોડાસા845880
હિંમતનગર800890
તુવેર સોયાબીન Turmeric Soybeans Price 30-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment